Nagrody. W urzędzie miasta i marszałkowskim

W urzędzie miejskim i marszałkowskim przyznano nagrody za lokalne, innowacyjne rozwiązania. Przyznano również nagrody urzędnicze. W tym pierwszym nagroda zwykłego urzędnika była kilkanaście razy niższa, niż tego drugiego. Związki w mieście zażądały renegocjacji nowego regulaminu nagród. Pula nagród u marszałka wyniosła 1446 tys. zł, a u prezydenta miasta – 500 tys. zł. U tego pierwszego dostało ją 478 pracowników, u drugiego – 987. Przeciętny pracownik w mieście otrzymał 220 zł brutto, a u marszałka –…

"Nagrody. W urzędzie miasta i marszałkowskim"

VIP-y bez prezentów

Zachodniopomorscy politycy, burmistrzowie, prezydenci i samorządowcy nie złożyli deklaracji, w której przyznawaliby się do otrzymania prezentów. Tylko nieliczni Ustawa zwana popularnie antykorupcyjną nakazuje wpisanie  do rejestru korzyści każdy prezent, którego wartość przekracza  380 zł. Jedynie dwóch posłów odnotowało w rejestrze, że coś  otrzymali. Kwestionariusze pozostałych są puste. Puste rubryki są puste. Podobnie, jak innych, których ustawa  antykorupcyjna obliguje do ujawniania prezentów, tj.  burmistrzów, wójtów, marszałka, przewodniczącego sejmiku,  prezydentów miast i wszystkich ich zastępców. Ponadto w …

"VIP-y bez prezentów"

Dotacje proeksportowe

Dotacje proeksportowe cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jednak z powodu skomplikowanych, czasochłonnych i trudnych procedur wykorzystanie środków na udział w targach i misjach zagranicznych jest stosunkowo niewielkie. W związku z tym, Minister Gospodarki wprowadza od stycznia br. szereg uproszczeń związanych ze składaniem wniosków o dotacje proeksportowe. Uproszczenia obejmują m.in. skrócenie terminów składania wniosków, ograniczenie ilości załączników składanych z wnioskiem oraz znaczne uproszczenie formularzy. Przypominamy Państwo, ze dotacja na udział w targach wynosi do 20.000 zl.…

"Dotacje proeksportowe"